Tillgängliga lok

Lok

Antal

Startdragkraft

Tillgängligt fr.o.m

T43

2

210 kN

Juni 2022

CRT330

1


Omgående

V5

1

140 kN

Maj 2022

TME

2

390 kN

Juli 2022

 RC4 2 290 kN   Okt / Dec 2022
Robel   2  - Omgående
 RC4  Efter behov 290 kN Omgående 
 RM  Efter behov  310 kN Omgående 

Senast uppdaterad Maj 2022